Protocol IEMO 80+ Schildklier Studie

Subklinische hypothyreoïdie komt veel voor bij oudere mensen en de rol hiervan in gezondheid en ziekte bij mensen ouder dan 80 jaar is onduidelijk. Sommige studies suggereren dat het schadelijk is, terwijl andere studies wijzen op voordelen, waardoor het onduidelijk is of behandeling met levothyroxine klinisch effectief zou zijn. In deze publicatie presenteren wij het protocol van de IEMO 80+ Schildklier Studie om de nodige bewijsvoering te kunnen leveren. De IEMO 80+ Schildklier Studie is dubbelblind uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra, waarbij mensen van 80 jaar en ouder met chronische subklinische hypothyreoïdie dagelijks werden behandeld met ofwel levothyroxine ofwel placebo. Tijdens de follow-up periode van één tot drie jaar werd er gekeken naar het effect van levothyroxine op hypothyroïdie klachten en moeheid.

Op dit moment zijn we bezig de IEMO 80+ schildklier studie data te analyseren, gecombineerd met de data van deelnemers van 80 jaar en ouder van de TRUST studie (Thyroid hormone Replacement for Untreated older adults with Subclinical hypothyroidism randomised placebo controlled Trial). De gecombineerde analyse van deelnemers van beide studies zal de grootste experimentele bewijsvoering tot op heden leveren voor de klinische effecten van behandeling met levothyroxine bij personen van 80 jaar en ouder.

Study protocol: a randomised controlled trial on the clinical effects of levothyroxine treatment for subclinical hypothyroidism in people aged 80 years and over (Du Puy RS et al., 2018)