TELEHYPE studie

TELEHYPE studie

telehype
TELEHYPE is een studie over TELEmonitoring en zelfmanagement-support bij patiënten met een nieuwe diagnose HYPErtensie.

Achtergrond en doel

Verhoogde bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Ondanks de beschikbaarheid van effectieve therapie blijft te hoge bloeddruk vaak onbehandeld.

Het doel van deze pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde studie was het bepalen van klinische effectiviteit en kosteneffectiviteit van telemonitoring van bloeddruk en ondersteuning van zelfmanagement via internet naast gebruikelijke zorg in vergelijking met gebruikelijke zorg alleen, bij patiënten met een nieuw gestelde diagnose hypertensie in de huisartsenpraktijk.

Uitvoering

patientcoach
De interventiegroep heeft telemonitoring en internet-based ondersteuning van zelfmanagementvan hypertensie gekregen, die naast bloeddruk mede gericht was op risicofactoren voor hart- en vaatziekten via het PatientCoach zelfmanagement platform gedurende 1 jaar patientcoach.nl.

De controle groep ontving alleen de gebruikelijke zorg.

Patiënten kregen na randomisatie een bloeddrukmeter en instructie over PatientCoach en werden gevraagd om hun bloeddruk te meten tweemaal in de ochtend en avond, drie keer per week. Alle deelnemers ontvingen iedere 3 maanden een uitnodiging voor het invullen van een digitale vragenlijst via internet.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat is het percentage patiënten met een goed gecontroleerde bloeddruk in de huisartsenpraktijk. Secundaire uitkomstparameters zijn: thuis bloeddruk, gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, zelfmanagement karakteristieken, patiënten utiliteiten en kosteneffectiviteit.

Rekrutering

Patiënten werden gerekruteerd in de regio Leiden via de “Zorggroep Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland (ROHWN).

Planning

De studie is goedgekeurd door de medisch ethische commissie. In 2 huisartsenpraktijkenis een pilot uitgevoerd waarbij het gebruik van PatientCoach is getest en geoptimaliseerd. Vanaf november 2013 zijn deelnemers geworven en geïncludeerd

De TELEHYPE studie is onderdeel van het IEMO Trial Innovatie Project

Deze studie is uitgevoerd door de afdelingen Medische Besliskunde, Ouderengeeskunde en Public health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en door het Institute for Evidence-Based Medicine in Old Age (IEMO)