Alternatieve methodologie

Alternatieve methodologie

Te weinig ouderen in klinische trials

Ouderen consumeren meer dan 50% van de zorg. Toch is maar 4% van de klinische trials gericht op oudere mensen (eigen onderzoek IEMO). Wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van een medische behandeling wordt verkregen uit wetenschappelijke studies. Daarvoor worden verschillende studieopzetten gebruikt, waarvan de ‘gerandomiseerde klinische trial’ geldt als hoogste vorm van bewijs. De essentie van dergelijke trials is dat een grote groep patiënten wordt ingedeeld in twee groepen met verschillende behandeling en vervolgens wordt het effect tussen beide groepen vergeleken. Klinische trials zijn over het algemeen grootschalig en duur. Daarom worden er bij voorkeur patiënten gezocht die makkelijk te onderzoeken zijn: mensen van middelbare leeftijd met een enkelvoudige ziekte.

Alternatieve studieopzet

Alternatieve studieopzetten zijn voorhanden. Bij deze methoden kan het effect van een behandeling worden bestudeerd zonder dat patiënten gerandomiseerd hoeven te worden. De methode die in dit project wordt onderzocht is het principe van de ‘regression discontinuity’. Hierbij wordt het effect van een behandeling vergeleken met een onbehandelde groep door gebruik te maken van een regressie analyse. Deze methode maakt het mogelijk om in bestaande populaties het effect te onderzoeken van een behandeling of van meerdere behandelingen tegelijk. De opzet lijkt daarom geschikt om toe te passen in de ouderenpopulatie, maar er is weinig ervaring mee.

In het IEMO Trial Innovatie Project is onderzocht aan welke voorwaarden de studieopzet moet voldoen om in te kunnen zetten voor een grote studie (zie ook Vitality-POP studie).