Introductie

Introductie Trial Innovatie Project (TrIP)

iemo-projects_logo-trip
Hoe kunnen meer representatieve ouderen meedoen aan klinische studies? Dat heeft het IEMO Trial Innovatie Project (TrIP) onderzocht door verschillende nieuwe en innovatieve methoden te toetsen.

Achtergrond

Steeds meer worden behandelbesluiten gebaseerd op bewijs over het effect verkregen uit klinische studies (“evidence-based medicine”). Maar hoewel ouderen grootverbruikers zijn van de gezondheidszorg, worden zij systematisch uitgesloten van zulke klinische studies. En het is maar de vraag of het bewijs dat in jongere volwassenen is verkregen ook voor hen geldt: ouderen hebben vaker meerdere ziekten tegelijk en zijn gemiddeld kwetsbaarder.

Het onderzoek

In verschillende onderzoeksgroepen door Nederland is gedurende 3 jaar onderzoek gedaan:

  • kunnen andere studie-opzetten worden ontwikkeld?
  • kunnen nieuwe technologieën, zoals smartphones en internet worden ingezet?

Aan de hand van dit onderzoek kunnen studies worden opgezet waarin meer en representatievere ouderen aan studies kunnen meedoen. Hierdoor zal de kwaliteit van hun behandeling verbeteren.

Partners

Het project is uitgevoerd door: ErasmusMC, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, UMC St Radboud Nijmegen, Universiteit Maastricht, Leids Universitair Medisch Centrum, UMC Utrecht, TNO en Nivel. Het IEMO coördineerde de studie. Dit project werd mogelijk gemaakt door ZonMw.