POLDER Studie

POLDER Studie

iemo-projects_logo-polder
In het project POLDER werken verschillende ziekenhuizen met elkaar samen om een zorgpad te ontwikkelen om de oudere nierpatiënt volledig in beeld te krijgen. Door een ‘geriatrisch assessment’ uit te voeren, kunnen zorgverleners in kaart brengen hoe het dagelijks leven van de patiënt er uitziet. Het doel: zorg en behandeling op maat voor de oudere nierpatiënt.

In Nederland zijn er steeds meer oudere patiënten met een verminderde nierfunctie. Ook krijgen steeds meer oudere patiënten nierfunctie vervangende behandeling. Deze groep patiënten heeft misschien andere zorg nodig dan de jongere nierpatiënt. Landelijke richtlijnen schrijven voor om bij oudere nierpatienten na te gaan hoe kwetsbaar zij zijn. Dit gebeurt nog niet overal. Met dit onderzoek bekijken we hoe ziekenhuizen dit het beste kunnen doen. Na dit onderzoek kunnen we de zorg beter afstemmen op de situatie van iedere oudere nierpatiënt en ondersteuning bieden bij behandelkeuzes.

POLDER staat voor Pathway for Older Patients Reaching End Stage Renal Disease. In het Nederlands betekent dit: Zorgpad voor oudere patiënten met chronisch nierfalen. We willen begrijpen hoe het nierfalen van invloed is op het ouder worden, èn de zorg verbeteren.

Voor het eerste doel verzamelen we gegevens in een landelijke database en onderzoeken we bijvoorbeeld wat ouderen belangrijk vinden als uitkomst van de behandeling, wanneer de dialyse ‘geslaagd’ is en hoe we de keuze voor behandeling beter kunnen ondersteunen. Voor het tweede doel is het van belang dat patiënten en verschillende zorgverleners beter informatie uitwisselen: zoals de nefroloog, verpleegkundige, ouderen-arts, diëtiste en maatschappelijk werk. Als het nodig is kan extra zorg gegeven worden, bijvoorbeeld dieetadviezen, fysiotherapie of andere zorg. Het POLDER project verzorgt hiervoor extra scholing voor zorgverleners, speciaal over de oudere nierpatiënt.

Voor meer informatie, bezoek de website van POLDER Studie.