COPE Studie

COPE Studie

iemo-projects_logo-cope
Het aantal oudere patiënten in Nederland met een verminderde nierfunctie neemt snel toe. In 2014 is in het LUMC en het HagaZiekenhuis gestart met de COPE studie. De COPE (Cognitive decline in Older Patients with End stage renal disease) onderzoekt de achteruitgang in het geheugen en functioneren bij oudere patiënten (> 65 jaar) met eind stadium nierfalen.

De laatste jaren is bekend geworden dat bij een afname van de nierfunctie ook achteruitgang in het functioneren en in bepaalde hersenfuncties zoals geheugen, concentratie, aandacht (samengevat als cognitieve functies) optreedt. Wat hiervan precies de oorzaak is en welke nierpatiënten hierop een verhoogd risico hebben is niet bekend. Daarnaast is het onduidelijk wat het effect is van het starten met dialyse of het ondergaan van een niertransplantatie op deze achteruitgang van verschillende hersenfuncties.

Met de COPE studie willen we meer inzicht krijgen in deze belangrijke vraagstukken. Hiervoor verrichten we bij oudere pre-dialyse patiënten (met een nierfunctie < 20 ml/min) naast de standaard nefrogeriatrische zorg, extra onderzoeken en vervolgen we deze patiënten gedurende enkele jaren om het lichamelijk en cognitief beloop in kaart te brengen. Met deze kennis proberen wij de zorg voor ouderen met eind stadium nierfalen nog beter te maken.