Voor Huisartsen

Voor huisartsen

Bekijk hier de informatiefolder (, 1 MB) voor huisartsen met daarin onderstaande informatie.

Subklinische hypothyreoïdie bij ouderen: WEL of NIET behandelen?

Waarom deze studie?

Subklinische hypothyreoïdie komt veel voor op hoge leeftijd (bij 8-18%). Het is nog niet eerder onomstreden aangetoond of behandelen van ouderen met subklinische hypothyreoïdie gunstig is of juist niet. Het is geassocieerd met diverse klachten die juist bij ouderen veel voorkomen: moeheid, stemmingsproblemen en cognitieve problemen. Bovendien lijken ouderen met subklinische hypothyreoïdie in observationele studies een verhoogd risico te hebben op cardiovasculaire ziekten. Maar deze studies zijn niet eenduidig, zeker niet voor de oudste ouderen (80+).

Wat vragen wij van u?

Meewerken aan de studie zal u weinig tijd kosten. Wij vragen u alleen om mee te werken bij de selectie van patiënten voor de studie. Wij vragen u NIET om patiënten te includeren en/of te behandelen. De studie wordt verder uitgevoerd door het laboratorium, de apotheek en het studiecentrum.

Hoe is de studie opgezet?

 • gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd, multicenter trial;
 • 450 deelnemers (80+) met langdurige subklinische hypothyreoïdie;
 • dagelijks inname Levothyroxine óf placebo, startdosis 50 microgram (25 microgram bij
  ouderen <50 kg of bekend met coronaire hartziekten);
 • controle TSH (door een onderzoeksmederkers, aan huis) na 6-8 weken en daarna jaarlijks;
 • eventueel dosisaanpassing totdat TSH binnen de normaalwaarden valt;
 • studieduur voor patiënt: gemiddeld 3 jaar;
 • belangrijke uitkomstmaten: cardiovasculaire events, kwaliteit van leven, dagelijks
  functioneren, spierkracht en cognitie.

Hoe werkt het opsporen van deelnemers verder precies?

Het lokale deelnemende laboratorium selecteert oudste ouderen (80+) met een verhoogd TSH en normaal fT4 die in het afgelopen jaar zijn geprikt.

 • Een uitdraai van deze patiënten wordt aan u als aanvragend huisarts toegestuurd.
 • Wij vragen u om meegeleverd informatiepakket aan uw patiënt(e) te overhandigen of op te
  sturen.
 • Dit informatiepakket bevat een informatiebrief en toestemmingsformulier. Hiermee heeft de
  patiënt de mogelijkheid zich aan te melden voor de selectiefase van de IEMO 80+
  Schildklier Studie.
 • Het studiecentrum neemt nooit contact op met de patiënt tenzij die daar vooraf
  toestemming voor heeft gegeven.
 • Het studiecentrum kan contact met u opnemen over de voorgeschiedenis en medicatie van
  de geïncludeerde patiënt.

Hoe blijft u op de hoogte?

Als de patiënt wordt geïncludeerd in de studie ontvangt u daarover bericht. In principe ontvangt u verder geen mededelingen over de binnen de studie gemeten schildklierwaarden. Uiteraard wordt u op de hoogte gesteld wanneer er in studieverband een klinische hypothyreoïdie wordt gevonden (ongeacht welke behandelarm) en er tot behandeling overgegaan moet worden. Mocht er een medische indicatie zijn voor u om de schildklierfunctie te bepalen bij de patiënt, dan vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. In geval van nood is een telefoonnummer van het studiecentrum beschikbaar om de patiënt te de-blinderen.