APOP handboek gepresenteerd

Na jaren van onderzoek en multidisciplinaire samenwerking is er nu een praktisch handboek over het APOP-screeningsprogramma. Met dit handboek beoogt het APOP team haar ervaringen met implementatie van het APOP-screeningsprogramma te delen en zo een inspiratie te zijn voor anderen om ook te starten met het optimaliseren van zorg voor de acuut presenterende oudere patiënt op de Spoedeisende Hulp. Het handboek is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in 4 ziekenhuizen: het Erasmus Medisch Centrum, Haaglanden Medisch Centrum (locatie Bronovo), Alrijne Ziekenhuis (locatie Leiderdorp) en Leids Universitair Medisch Centrum. Lees verder

 
 
 

Protocol IEMO 80+ Schildklier Studie

Subklinische hypothyreoïdie komt veel voor bij oudere mensen en de rol hiervan in gezondheid en ziekte bij mensen ouder dan 80 jaar is onduidelijk. Sommige studies suggereren dat het schadelijk is, terwijl andere studies wijzen op voordelen, waardoor het onduidelijk is of behandeling met levothyroxine klinisch effectief zou zijn. In deze publicatie presenteren wij het protocol van de IEMO 80+ Schildklier Studie om de nodige bewijsvoering te kunnen leveren. De IEMO 80+ Schildklier Studie is dubbelblind uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra, waarbij mensen van 80 jaar en ouder met chronische subklinische hypothyreoïdie dagelijks werden behandeld met ofwel levothyroxine ofwel placebo. Tijdens de follow-up periode van één tot drie jaar werd er gekeken naar het effect van levothyroxine op hypothyroïdie klachten en moeheid. Lees verder

 
 
 

Schildklierfunctie tijdens veroudering

Recentelijk zijn we betrokken geweest bij de publicatie van een review artikel over de klinische aspecten van schildklierfunctie tijdens veroudering.

Een van de meest voorkomende kwalen bij oudere mensen is een verstoorde schildklierfunctie. Het herkennen van een verstoorde schildklierfunctie wordt echter bemoeilijkt bij oudere mensen, vanwege het veelal ontbreken van symptomen die typisch zijn voor schildklierafwijkingen. In deze review worden de fysiologische veranderingen in de schildklierfunctie van oudere mensen beschreven, waarbij ook behandelingsoverwegingen worden beschreven. Lees verder