Over

Over IEMO

Het IEMO initieert en coördineert klinische studies waarin meer representatieve ouderen deelnemen. Op dit moment zijn ouderen ondervertegenwoordigd in gerandomiseerde trials, waardoor wetenschappelijk onderzoek minder representatieve resultaten oplevert voor de behandeling van de multi-morbide of kwetsbare oudere patiënt. Daarnaast innoveert het IEMO klinisch onderzoek bij ouderen door de inzet van moderne technologie en door het ontwikkelen van nieuwe methodologie om deze studies uit te voeren. In het uitvoeren van die studies is het behandeldoel vanuit patiënt-perspectief een essentieel element.

Bovendien stimuleert het IEMO onderwijs voor medische professionals over Evidence-Based Medicine voor de oudere patiënt en bewustwording van de aspecten waarin deze verschilt van de jongere patiënt. Hiervoor heeft het IEMO een e-Learning (deze is sinds 1 januari 2020 niet meer beschikbaar) en diverse animaties ontwikkeld. Bovendien organiseerde het IEMO in oktober 2017 de Geriatric Emergency Medicine (GEM) conferentie in Leiden, waar (inter)nationale sprekers hun ervaringen en kennis over de oudere patiënt in acute situaties in het ziekenhuis deelden.