APOP handboek gepresenteerd

Na jaren van onderzoek en multidisciplinaire samenwerking is er nu een praktisch handboek over het APOP-screeningsprogramma. Met dit handboek beoogt het APOP team haar ervaringen met implementatie van het APOP-screeningsprogramma te delen en zo een inspiratie te zijn voor anderen om ook te starten met het optimaliseren van zorg voor de acuut presenterende oudere patiënt op de Spoedeisende Hulp. Het handboek is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in 4 ziekenhuizen: het Erasmus Medisch Centrum, Haaglanden Medisch Centrum (locatie Bronovo), Alrijne Ziekenhuis (locatie Leiderdorp) en Leids Universitair Medisch Centrum.

Voor meer informatie, zoals de PDF versie van het handboek, de wetenschappelijke achtergrond en instructie-video’s: Website APOP Studie